Gisteren fietste ik lekker burgerlijk met mijn partner door de prachtig groene omgeving van Deventer. Het rondje fietsen bracht ons ineens bij een weiland waar publiek op bankjes keek naar een actrice die zo ongelofelijk vrolijk haar koffer pakte en vertrok. Na een rondje lopen, rennen, vallen en weer op staan kwam ze bedroefd weer thuis en smeet haar koffer in de hoek. Overduidelijk overstuur dat haar avontuur niet geslaagd was.

“Het stomme is dat een gewoonte binnen tien seconden is aangeleerd en wel tien jaar duurt om vanaf te komen.”

Eenmaal aangekomen op een terrasje vroeg mijn partner of ik het theater niet miste. Ik heb gestudeerd aan de HKU voor Theatre Design. Ik kan enorm genieten van een goede voorstelling, maar het theaterwerk mis ik geen seconde. Wat een gedoe. Waarom doe je alsof je een bepaalde emotie voelt, terwijl je je helemaal niet zo voelt? Ik vind het ongeloofwaardig en het lukt me dan niet daar doorheen te kijken. Want ik voel wel degelijk hoe die ander zich voelt. Zeg dat dan gewoon.

Tijdens mijn studie heb ik me vooral gericht op de theorie achter theaterstukken, de dramaturgie. Dramaturgie bewaakt het evenwicht tussen beredeneren en fantaseren en zoekt de innerlijke structuur. Dat kan je dus toepassen op theaterstukken, maar ook op bedrijven, ondernemers en werknemers. De bagage die ik tijdens mijn studie aangereikt heb gekregen pas ik nu nog steeds toe in mijn huidige werk.

Stel: een man vermoordt zijn vrouw. De eerste vraag die je zou stellen is: waarom vermoordt die man zijn vrouw? En dat vind ik niet zo bijster interessant. Het wordt pas interessant waarom die man op dat moment zijn vrouw vermoordt. Die man werd allicht al twintig jaar getreiterd en het bloed onder nagels gehaald. Wat is hetgeen waardoor hij op dat moment in actie kwam, wat was de spreekwoordelijke druppel?

Drijfveren en gedragsverandering

Ik heb een aantal trainingen ontwikkeld om ondernemers te helpen vanuit hun eigen drijfveren hun dromen en doelen te behalen. Hiervoor moet je weten wie je bent in je kern, welke stappen je moet zetten om met jouw authentieke kern het juiste resultaat te bereiken en wat je tegenhoudt. Dat is natuurlijk een gedragsverandering van jewelste, want zoals je het nu doet werkt niet en dus moet je veranderen.

Maar jij weet net zo goed als ik dat gedragsverandering een van de lastigste dingen is om te bereiken. Drie weken gaat het goed en daarna verval je dus gewoon weer in je oude gedrag. En het stomme is dat een gewoonte binnen tien seconden is aangeleerd en wel tien jaar duurt om vanaf te komen.

Dan moet je dus gaan onderzoeken wat jij nodig hebt om die gedragsverandering wel te laten slagen. Mijns inziens lukt je dat dan alleen als je je eigen breekpunt kunt benoemen. En dan wil ik natuurlijk niet dat jij nu je vrouw gaat vermoorden, maar wel dat je vanuit jouw intrinsieke motivatie die stappen kunt zetten die jij nodig acht. En die stappen zie je dan niet alleen, jij voelt ze ook en je wilt ze ook zetten. Graag zelfs.

En dan is het echte leven veel leuker en interessanter dan het theater. Want wij zijn echte mensen, met echte gevoelens en allerlei gebreken. Nu kunnen we ophouden met toneelspelen.

[social_share_list]