Vanuit mijn liefde voor mensen en organisaties doe ik onderzoek naar authenticiteit. Ik geloof namelijk dat authenticiteit de sleutel is naar een gelukkige wereld en specifiek naar gelukkige organisaties. Maar hoe werkt het nou precies, authenticiteit? Wanneer ben je authentiek? Of wanneer is een bedrijf authentiek? Zijn er overeenkomsten hoe authentieke bedrijven ondernemen? En wat levert het op? Tijd voor inzicht, dus ga ik op onderzoek naar authenticiteit in bedrijven. Dit keer bij mr. Sijbe Kuipers van Smalbraak notarissen.

Sijbe (uit te spreken als: Siebe) is een van de drie partners van Smalbraak Notarissen. Hij is een zeer geïnteresseerd en bevlogen man die een grote liefde voor en plezier in zijn vak uitstraalt. Zijn specialisme, onroerend goed, omlijst hij met zijn kennis van de geschiedenis van zo’n pand. Hij neemt de tijd om je mee te nemen in zijn wereld van regels en wetten en maakt je wegwijs met zijn kennis.

Smalbraak “Smalbraak is een klassiek, onafhankelijk notariskantoor dat streeft naar hoge kwaliteit. Samen met mijn partners behartig ik de belangen van iedereen die zich meldt bij ons kantoor. Dat betekent dat ik altijd het juiste probeer te doen, ook als onze klant iets anders wil. Ik neem verantwoordelijkheid voor ieders recht, maar ook ieders plicht. Omdat ons kantoor bestaat uit meerdere notarissen is het gemakkelijker om in dat teamverband te handelen vanuit mijn waarden, ik kan altijd terugvallen op mijn partners in raad en daad. Ik krijg waardering om mijn werk, om mijn kennis. Respect en fatsoen is wat ik uitdraag naar de mensen om me heen. Iedereen heeft zijn eigen vak of expertise, toevallig ben ik notaris. Ik vind het belangrijk dat ik bijdraag aan het leven van anderen.”

Authenticiteit “Authenticiteit is voor mij “echt zijn” of “jezelf zijn”. Echt jezelf kunnen zijn maakt dat je jezelf ook kwetsbaar op kunt stellen. Je vertrouwt de ander. Als die ander ook zichzelf durft te zijn dan kun je heel dicht bij elkaar komen. Als iemand die dichtbij je staat niet echt blijkt te zijn is dan een enorme teleurstelling, maar het gebeurt. Juist dan moet je jezelf afvragen: moet ik verder met jou? En hoe stel ik me dan op? Hans Kaldenbach, pedagoog, heeft een mooie kijk op dit soort grenzen stellen. Je hebt volgens hem twee keuzes: contact leggen of confronteren, oftewel de keuze tussen judo en karate. Bij judo buig je met de ander mee om uiteindelijk de ander om te buigen naar jouw doel , bij karate ga je direct op je doel af. Bij judo blijf je on speaking terms, bij karate kan het ophouden . Ik denk zelf dat er nog een derde mogelijkheid is: Je kunt je ook over een geschil heen zetten. Je hebt de ander toegelaten in jouw vertrouwen en alles is relatief, dus ook ieder conflict. Iedereen verdient een tweede kans. Je kunt ook gewoon met de ander om tafel gaan zitten en het oplossen. Alle mensen zijn nou eenmaal verschillend. Onbetrouwbaarheid, je mooier voordoen dan je bent, liegen, daar houdt het bij mij op. Je diskwalificeert jezelf daarmee. En het kan niet anders dan dat het bij je terug komt.”

Geloof “Ik ben als voorganger betrokken bij twee gemeenten van een kerkgenootschap, in die hoedanigheid ontmoet ik veel verschillende mensen, die allemaal hetzelfde doel nastreven: God als basis in ons leven. Dat heeft mij leren relativeren, we zijn allemaal verschillend, maar toch een. Voor mij is God het perspectief in het leven God is ook hoop. Ik geloof dat er altijd toekomst en perspectief is, hoe je ook op deze wereld bent gekomen,. Je kunt in deze wereld alle kanten op, als je maar wel iets gaat doen. In de bijbel staat (Matthëus 5:14 Bijbel in gewone taal, 2014 Royal Jongbloed):

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Vele mensen hebben talenten gekregen van God en je mag dat laten schijnen en delen met je omgeving. En mocht een mens minder rijk bedeeld zijn weg gaan, ook en juist dan is er dat geweldige perspectief.”

Verandering “Ik heb mijn werk zien veranderen afgelopen jaren. Mensen zijn mondiger geworden en de notarissen zijn verder onder druk komen staan door de vrijemarktwerking. Wel zie ik dat de concurrentie onderling is toegenomen en dat geeft kansen. Door kritisch te zijn op je kwaliteit en inhoudelijk de beste akte willen maken, kun je je onderscheiden in de markt. Maar dat geldt voor het hele leven: je moet altijd het beste willen doen.”

In Psychologie van de Levenskunst (Gerben Westerhof en Ernst Bohlmeijer, 2010 Boom) wordt omschreven dat de positieve psychologie een onderverdeling maakt in het leven, te weten: plezierig leven, betrokken leven en zinvol leven. “In het plezierige leven (pleasant life) gaat het om het ervaren van positieve gevoelens: in hoeverre voelt iemand zich gelukkig en tevreden? Het betrokken leven (engaged life) verwijst naar de inzet van een persoon bij wat hij of zij doet in het leven: in hoeverre ervaart iemand een gevoel van persoonlijke vervulling? Het zinvolle leven (meaningful life) verwijst naar het leven dat is gericht op iets dat groter is dan de eigen persoon: in hoeverre heeft iemand het gevoel onderdeel te zijn van en bij te dragen aan een groter geheel?”

Sijbe heeft zich toegelegd op zinvol leven in volle overtuiging om bij te dragen aan zijn gemeenschap. En juist die oprechte overtuiging, die levensmissie, maakt dat Sijbe een ontzettend authentiek mens is, ook in zijn werk. Betrouwbaar, geloof in eigen kunnen, handelend vanuit gevoel, moedig en een stevige ruggegraat: dat is wat authentieke mensen kenmerkt, welke rol of functie ze ook bekleden. Zo ook Sijbe.

Binnen Smalbraak werken de partners vanuit gezamenlijke waarden, zoals eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid, samen en hebben deze gekoppeld aan hun dienstverlening. Dat betekent dat hun gedrag past bij wat Smalbraak uitdraagt naar haar klanten. They practice what they preach. Dat is het toppunt van authenticiteit. De grote vraag na dit interview is dan ook: is een bedrijf authentiek of zijn het de mensen die het authentiek maken?

Verder lezen? Download dan nu de white paper en ontdek wat authenticiteit voor jouw organisatie kan betekenen.

[social_share_list]

Download het interview met Mr. Sijbe Kuipers.