Wat is jouw bestaansrecht?

Ondernemen is iets dat ik iedere dag doe, de ene dag gaat me dat gemakkelijker af dan de andere. Voor mij zit de uitdaging in naar mijn eigen kern gaan. Mijn eigen bedrijf onder de loep nemen. Wat doe ik nou eigenlijk? En wie zit er op mij te wachten? Hoe verkoop ik mezelf dan? En wat heb ik nou helemaal te bieden?Ik, als ondernemer maar ook als mens, vind dit bijzonder moeilijke vragen.

“Volgens mij hebben we allemaal het doel de wereld een beetje mooier te maken. Of zouden we dat doel op zijn minst moeten hebben.”

Ik heb een idealistisch doel. Ik geloof in samenwerken en samen groeien. Mijn intrinsieke motivatie is mijn kennis van marketing en communicatie delen met jou en met ondernemers om me heen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat een ieder daar beter van wordt. Dat je juist die handvatten grijpt die je zocht en wat je niet nodig hebt doorgeeft aan een ander. Daarom schrijf ik artikelen. Kennisdelen is het nieuwe geven.

Ook geef ik lezingen over authenticiteit in het algemeen en bied begeleiding in het bijzonder voor alle ondernemers die (weer) energie en inspiratie nodig hebben in hun bedrijf. Ik luister naar het ontstaan van nieuwe mogelijkheden binnen een bedrijf en geef een hart vol energie en een hoofd vol creatieve ideeën.

Sense of mission

Echt omschrijven waar jij met je bedrijf voor staat, het zogenoemde “sense of mission” is essentieel voor je bestaansrecht. Het is je blauwdruk voor alle acquisitie en communicatie die je doet. Het is je kader waarbinnen jij succesvol kan en mag zijn, waarbinnen je je aanbod en producten ontwikkelt. Alles wat niet binnen het kader past is ruis en leidt je af van je core-business. De “sense of mission” is je focus: hoe scherper jij hem hebt, hoe gemakkelijker jij zal ondernemen.

Sense of mission is een principe binnen marketing dat stelt dat je je missie in een bredere maatschappelijke context moet definiëren in plaats van slechts productgericht. Hiermee bind je klanten en mede-ondernemers aan je door jouw gevoel van sociale verantwoordelijkheid en passie voor het grotere geheel. Dat noemen we ook wel authenticiteit: je kern, je waarom. Geen enkele ondernemer heeft als missie zoveel mogelijk van product X of Y te verkopen. Volgens mij hebben we allemaal het doel de wereld een beetje mooier te maken. Of zouden we dat doel op zijn minst moeten hebben.

Ik blijf nog iedere dag bezig mijn authenticiteit en aanbod te verscherpen. Je blijft immers altijd groeien als ondernemer. Daarbij is het gewoonweg lastig je eigen toegevoegde waarde in deze wereld te benoemen. Doe ik mezelf niet te kort? Ben ik niet arrogant? Past dit wel echt bij mij? Hoe zien anderen me? Is het wel voldoende? Is het niet te veel?

Ashridge-model

Het Ashridge-missiemodel helpt je je deze vragen te beantwoorden en jouw eigen sense of mission te ontwikkelen en te formuleren. Hierbij is het volgens dit model belangrijk je strategie te verbinden aan je waarden en overtuigingen. Want als jij precies weet waarom je doet wat je doet, is het zoveel gemakkelijker je doelen voor ogen te houden en je dromen te gaan verwezenlijken. Door letterlijk actie te ondernemen maakt dat je gedachten constructiever worden en inventiever. Je gaat als het ware in de doe-modus, omdat je gelooft in jouw toegevoegde waarde. Dit noemen we ook wel je ESP: je “Emotional Selling Point”. En niet onbelangrijk: je bent authentiek.

Het model is onderverdeeld in vijf segmenten: doel, strategie, waarden, gedragsnormen en corporate identity. Beantwoord onderstaande vragen en je zult dichtbij jouw kern, jouw authenticiteit komen.

Doel

De missie beschrijft een alles overstijgend en idealistisch doel:

 • Waar geloof jij in?
 • Waarmee/hoe kan jij de wereld een beetje mooier maken?
 • Wat is jouw ideaal?
 • Waar zit de wereld op te wachten?

De missie verwijst naar de doelgroepen van je bedrijf en omschrijft je verantwoordelijkheden jegens die doelgroepen:

 • Wat heb jij jouw doelgroep te bieden?
 • Hoe draag jij zorg voor hen?

Strategie

De missie definieert de activiteiten en in welke markt je organisatie actief is:

 • Welke diensten/producten verkoop je?
 • Wat moeten je klanten doen om jouw diensten/producten te kopen?
 • Waar zijn jouw diensten/producten te koop?
 • Waar willen jouw klanten je diensten/producten kopen?

De missie beschrijft de sterkten van je bedrijf en hoe je je onderscheidt van je concurrentie:

 • Waarom willen je klanten je diensten/producten kopen?
 • Wat heb jij je klanten meer te bieden dan je concurrent?
 • Waarom word jij gelukkig van je eigen diensten/producten?

Waarden

De missie identificeert waarden (je morele principes) en licht toe waarom die waarden van belang zijn:

 • Wat krijgen klanten als ze diensten/producten van je kopen?
 • Wat krijgen ze niet?
 • Wat zal jij nooit aan je klanten verkopen wat wel gevraagd kan worden?
 • Welke klanten bedien je wel en welke niet?

Gedragsnormen

De missie licht de gedragsnormen toe die van belang zijn de waarden te verwezenlijken binnen de organisatie:

 • Hoe verkoop jij je diensten/producten?
 • Hoe zorg je dat je klanten bij jou blijven?

Corporate identity

De missie vertelt helder wat de organisatie is:

 • Hoe zien klanten jou?
 • Wat verkoop je?
 • Wie ben je?

De missie beschrijft helder wat de organisatie wil zijn:

 • Welke klanten wil je?
 • Waar sta jij in de wereld over vijf jaar?
 • Wat heb jij de wereld te bieden?

[social_share_list]