Loading...
Innovatie2018-08-09T17:17:28+02:00
0%
van de medewerkers wil meer kennisontwikkeling
0%
van de medewerkers wil meer innovatie
0%
innovatie komt van eigen personeel (bron CBS 2016)

Herken je dit? Je hebt een prachtig bedrijf, maar…

Samenwerking

Loopt de samenwerking stroef en werken jullie vaker tegen dan met elkaar?

Het kan anders

Werken vanuit talent en eigenaarschap levert energie op

Klanten

Weten de klanten je niet (meer) te vinden, terwijl jullie een prachtig mooi product hebben?

Het kan anders

Samenwerken met klanten levert hele verrassende inzichten op

Werkdruk

Worden deadlines keer op keer niet gehaald en kan je de vinger niet op leggen hoe dit komt?

Het kan anders

De korte en de lange termijndoelen kunnen weleens ver uit elkaar liggen. Prioriteiten en juiste afspraken geven lucht.

Producten

Begint de verkoop terug te lopen en heb je nog geen verbeteringen of nieuwe producten?

Het kan anders

Innoveren is uit de voor de hand liggende gedachten stappen en op een nieuwe manier naar je producten kijken

Innovatie

Hebben jij en je team wel ideeën, maar blijft het bij ideeën?

Het kan anders

De beste ideeën worden niet driehoog achter geboren en ook niet uitgevoerd.

Authentieke.org helpt

Want echt: je organisatie, je collega's en jij zijn te waardevol om er niet voor de volle 100% authenticiteit te gaan.

Het kan anders

Authenticiteit is de sleutel tot een gelukkige organisatie.

Dat wil jij toch ook?

Authenticiteit in mens en organisatie

Authentieke.organisatie ondersteunt organisaties in creativiteit en innovatie om deze als een vonk van inspiratie te laten overslaan op haar medewerkers. Authentieke.organisatie begeleidt medewerkers hier een heus vuur van te stoken. Dit alles vanuit de kracht van verwondering. Verwondering is het begin van inzicht.

Authenticiteit verbindt organisatie, medewerkers en klanten. Juist door deze verbinding ontstaan de beste producten en diensten. Innovatie is de verbinding tussen creativiteit en kennis om je organisatie te laten groeien. Om dit te bereiken heeft Authentieke.organisatie een actief begeleidingsprogramma. Van denken naar doen.

“Van een kleine vonk komt vaak een groot vuur.”

Lucretius

“Wees meester en vormgever van jezelf.”

Nietzsche

“Verwondering is het begin van wijsheid.”

Plato

Zoek jij meer…

Innovatie?

Meer creativiteit in je organisatie zorgt voor meer innovatie. En innovatie zorgt voor meer kansen in de markt.

Positieve feedback?

Door regelmatig te reflecteren behoud je je richting met je organisatie. Je onderneemt vanuit je identiteit, waarden, missie en visie.

Leiderschap?

Autonomie vergroot eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Je medewerkers worden je ambassadeurs.

Verbondenheid?

Duidelijke keuzes over de kernwaarden, visie en missie van je organisatie werkt als een magneet voor klanten, medewerkers en partners.

Persoonlijke ontwikkeling?

Continue groei door medewerkers die constant en met plezier hun kennis en vaardigheden vergroten.

Klantbeleving?

Een sterk merk ontstaat door een sterke verbinding met je klanten door de  communicatieboodschap die je organisatie uitzendt.

Download de white paper Authenticiteit in organisaties en ontdek dat authenticiteit:

  • Meer rust brengt in de organisatie, van re-actief naar pro-actief

  • Meer werkplezier brengt en minder conflicten

  • Betere producten en diensten helpt ontwikkelen

  • Innovatie en creativiteit vergroot

  • De communicatie met je klanten verbetert

Download hem hier!